Cautare

   Contact
Detalii contact:
Judet: Hunedoara
Cod Postal: 330025
Localitate: Deva
Adresa 1: Str. 1 Decembrie, Nr. 28
Adresa 2:
Telefon 1: 0254.211.850
Telefon 2: 0254.211.439
Skype:
Fax 1: 0254.215.010
Fax 2: 0254.215.099
Mobil:
Email 1: Trimite mesaj
Email 2: Trimite mesaj
Website: Vezi website

   Publicitate

Home » Harta judetului Hunedoara - harta interactiva online
Twitter
Facebook
Feed
Harta judetului Hunedoara - harta interactiva online

Rating:
( 135 Voturi )

© 2007 - 2010 Stiefel - South East Europe - All Rights Reserved
Ghid administrativ al localităţilor
Alege tipul localităţii

Listă localităţi:


Abucea
Almaş-Sălişte
Almaşu Mic
Almaşu Mic de Munte
Almaşu Sec
Almăşel
Alun (Borşod)
Alun (Bunila)
Aninoasa
Arănieş
Archia
Ardeu
Aurel Vlaicu
Bacea
Baia de Criş
Baldovin
Balomir
Balşa
Banpotoc
Barbura
Baru
Barza
Basarabasa
Baştea
Batiz
Băcâia
Băcia
Băieşti
Băiţa
Bălata
Băniţa
Bărăştii Haţegului
Bărăştii Iliei
Bătrâna
Băţălar
Bârcea Mare
Bârcea Mică
Bârsău
Bejan
Bejan-Târnăviţa
Bercu
Beriu
Birtin
Blăjeni
Blăjeni-Vulcan
Bobaia
Bobâlna
Bocşa Mare
Bocşa Mică
Bohold
Boia Bârzii
Boiţa
Boiu
Boiu de Jos
Boiu de Sus
Boş
Boşorod
Boz
Bozeş
Brad
Brazi
Brădăţel
Brădăţel
Brăşeu
Brâznic
Breazova
Bretea Mureşeană
Bretea Română
Bretea Streiului
Bretelin
Brotuna
Buceş
Buceş-Vulcan
Bucium
Bucium-Orlea
Bucureşci
Bujoru
Bulzeştii de Jos
Bulzeştii de Sus
Buneşti
Bunila
Burjuc
Căbeşti
Căinelu de Jos
Căinelu de Sus
Călan
Călanu Mic
Căoi
Căraci
Cărăstău

Cărmăzăneşti
Cărpiniş
Căstău
Căzăneşti
Câmpu lui Neag
Câmpuri de Sus
Câmpuri-Surduc
Cârjiţi
Cârneşti
Cerbăl
Cerbia
Cerişor
Cernişoara Floresei
Certeju de Jos
Ceru-Băcăinţi
Ceteju de Sus
Chergheş
Chimidia
Chişcădaga
Chitid
Cigmău
Cimpa
Cinciş-Cerna
Cioclovina
Ciopea
Ciula Mare
Ciula Mică
Ciulpăz
Ciumiţa
Ciungani
Ciungu Mare
Clopotiva
Coaja
Copaci
Coroieşti
Coseşti
Costeşti
Costeşti-Deal
Covragiu
Cozia
Crăciuneşti
Crăguişi
Cristur
Criş
Crişan
Crişcior
Criva
Crivadia
Cucuiş
Cuieş
Curechiu
Curpenii Silivaşului
Cutin
Dăbâca
Dănuleşti
Dâlja Mare
Dâlja Mică
Dâncu Mare
Dâncu Mic
Dealu Babii
Dealu Mare
Dealu Mic
Deleni
Densuşi
Deva
Dobra
Dobra
Dobroţ
Dragu-Brad
Dudeşti
Dumbrava
Dumbrava de Jos
Dumbrava de Sus
Dumbrăviţa
Dumeşti
Dupăpiatră
Faţa Roşie
Făgeţel
Fărcădin
Fântâna
Federi
Feregi
Fintoag
Fizeş
Fizeşti
Folt
Fornădia
Furcşoara
Galaţi
Galbina

Gealacuta
Gelmar
General Berthelot
Geoagiu
Geoagiu-Băi
Ghelari
Giurgeşti
Glodghileşti
Godineşti
Goleş
Goşuri
Goteşti
Gothatea
Govăjdia
Grădiştea de Munte
Grid
Grind
Grohot
Grohoţel
Groş
Gura Bordului
Gurasada
Haţeg
Hărău
Hăşdat
Hăşdău
Hăţăgani
Hăţăgel
Herepeia
Hobiţa
Hobiţa Grădişta
Holdea
Homorod
Hondol
Hunedoara
Iscron
Izvoarele
Jeledinţi
Jieţ
Jiu-Paroşeni
Josani
Lăpugiu de Jos
Lăpugiu de Sus
Lăpuşnic
Lăsău
Leauţ
Lelese
Leşnic
Livada
Livadia
Livezi
Ludeştii de Jos
Ludeştii de Sus
Lunca (Baia de Criş)
Lunca (Băiţa)
Lunca Cernii de Jos
Lunca Cernii de Sus
Luncani
Luncoiu de Jos
Luncoiu de Sus
Luncşoara
Lupeni
Mada
Măceu
Măgura
Măgura-Topliţa
Măgureni
Mălăieşti
Mănerău
Mărtineşti
Meria
Merie
Merişor (Băniţă)
Merişor (Bucureşci)
Merişoru de Munte
Mermezeu-Văleni
Mesteacăn (Brad)
Mesteacăn (Răchitova)
Micăneşti
Mihăieşti
Mihăileni
Mintia
Mosoru
Muncelu Mare
Muncelu Mic
Nandru
Nădăştia de Jos
Nădăştia de Sus
Nălaţvad
Negoiu

Nojag
Nucşoara
Obârşa
Ocişor
Ociu
Ocolişu Mare
Ocolişu Mic
Ohaba
Ohaba de Sub Piatră
Ohaba Streiului
Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibişel
Oprişeşti
Orăştie
Orăştioara de Jos
Orăştioara de Sus
Ormindea
Ostrov
Ostrovel
Ostrovu Mic
Panc
Panc-Sălişte
Paroş
Păucineşti
Păuleşti
Păuliş
Pâclişa
Peşteana
Peştenţa
Peştera (Băiţa)
Peştera (Petroşani)
Peştera (Sălaşu de Sus)
Peştişu Mare
Peştişu Mic
Petreni
Petreşti
Petrila
Petros
Petroşani
Piatra
Pişchinţi
Plai
Plop
Plopi
Podele
Pogăneşti
Pogoja
Poiana
Poiana Răchiţelii
Poieni (Beriu)
Poieni (Densuş)
Poieniţa
Poieniţa Tomii
Poieniţa Voinii
Ponor
Popeşti
Potingani
Prăvăleni
Pricaz
Prihodişte (Boşorod)
Prihodişte (Vaţa de Jos)
Pui
Rapoltu Mare
Rapolţel
Răcăştia
Răchitova
Răchiţaua
Răduleşti
Răscoala
Râpaş
Râu Bărbat
Râu de Mori
Râu Mic
Râul Alb
Reea
Renghet
Reţ
Ribicioara
Ribiţa
Rişca
Rişculiţa
Romos
Romoşel
Roşcani

 

JudeteOnline